Конкурс

Димаш, 5 жаста, Алматы қ.
100
Мират, 7 жаста, Алматы қ.
105
Ксения , 3 жаста, Караганда қ.
190
Давид , 3 жаста, Алматы қ.
55
Ролан, 6 жаста, Алматы қ.
60
Глеб, 3 жаста, Оскемен қ.
50