Осы интернет-ресурс «Ферреро Казақстан» жауапкершілігі шектеулі серіктестігініің меншігі болып табылады, 2013 жылғы «18» қаңтардағы заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеуі туралы анықтамасына сәйкес № 3187-1910-02-ТОО (ИУ) тіркеуіне сәйкес (ары қарай «Ферреро Казақстан» ЖШС). Ол Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анық емес тұлғаларға және көңіл аударту үшін бағытталған ақпаратты тарату үшін, Ферреро тобына кіретін өндіруші компанияларының мүдделерін қалыптастыру мен қолдауда, тауарларға, Ферреро тобына жататын және қолданылатын жекелеу құралдарына, Ферреро тобына және оған кіретін компанияларға, интеллектуалды қызметтеріне жататын нәтижелерге, сонымен қатар олармен өткізілетін іс-шараларға арналып жасалды.

Осы ресурсте қашықтықтан сатулар жүзеге асырылмайды, осы интернет-ресурсте орналасқан ешқандай ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оферта болып саналмайды.

Осы интернет-ресурске қол жетімділік шектелмеген. Дегенмен, беріліп отырған интернет-ресурсты көре отырып, Сіз осы интернет-ресурстегі ақпаратты алуға келісім бересіз және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес интернет-ресурстен шығу жолы арқылы көрсетілген ақпараттың тарауын тез арада тоқтату құқығына ие боласыз.

Осы интернет-ресурс ақпаратты жиі таратуға арналмаған. Осы интернет-ресурсты пайдалану арқылы ақпаратты тарату, осы интернет-ресурс арқылы ақпаратты жою және өзгерту «Ферреро Қазақстан» ЖШС-ның құқығы болып келеді және қажет болған кез келген уақытта «Ферреро Қазақстан» ЖШС-мен жүзеге асырыла алады – осы интернет-ресурстың көрушісі ретінде Сізді ескерту міндетісіз-ақ толықтай немесе бөлікпен жүзеге асырылады.

Ферреро тобының компанияларына тиесілі интеллектуалды қызмет нәтижелері және оларға теңестірілген Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құқықтық күзет берілетін заңды тұлғаларды меншіктеу құралдарына, тауарларға, жұмыстарға, қызметтер мен кәсіпорындарға және осы интернет-ресурсте қолданылатын Ферреро тобының компаниялары болып келеді және осы интернет-ресурсте олардың келісімімен қолданылады. Осы интернет-ресурстағы авторлар келісімі мен заңды иелеріне ұқсас үшінші тұлғаға жататын интеллектуалдық қызмет нәтижелері және оларға теңестірілген заңды тұлғаларды меншіктеу құралдарына, тауарларға, жұмыстарға, қызметтер мен кәсіпорындарға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құқықтық күзет беріледі. Осы интернет-ресурстегі кез келген ақпаратты, суреттерді, логотиптерді, кестелік немесе мәтіндік элементтерді басқа да материалдарды (жалпыға қол жетімділікті санамағанда) көшіру міндетті түрде Ферреро тобының келісімімен ғана жіберіледі (Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес ондай келісім қажет болмаған жағдайларды санамағанда) және міндетті түрде дереккөз ретінде осы интернет-ресурсты көрсету қажет.

Осы интернет-ресурсте ақпаратты автоматты түрде өңдеу бойынша осы интернет-ресурсты пайдаланушы белгілі немесе белгісіз көрушіге әрекеттер (операциялар) қатары жүзеге асырылады (осы интернет-ресурс көрушілерінің жеке мәліметтері). Сонымен қатар осы интернет-ресурста осы интернет-ресурста көрсетілген ережелерге сәйкес заңмен қарастырылған жеке мәліметтерді өңдеу жүзеге асады. Осы интернет-ресурсты көре отырып, Сіздің жеке мәліметтеріңізді өңдеуге, сонымен қатар Сіздің жеке мәліметтеріңізді үшінші тұлғаларға ашуға, таратуға, сондай-ақ, Сіздің жеке мәліметтеріңізді трансшетелдік жіберуге келісім бересіз. Осы интернет-ресурсты көре отырып, Сіз сонымен қатар осындай жеке мәліметтердің субъектісі болатыныңызды растайсыз. «Ферреро Казахстан» ЖШС мәліметтердің осы интернет-ресурсты пайдалана отырып, осындай өңделуі заңды әрі әділет негізде жасалынатынына кепілдік береді және нақты алдын ала анықталған осы интернет-ресурста көрсетілген және көрсетілмеген, бірақ оның дұрыс әрі дәл жасалуы үшін техникалық қажеттілікпен жүзеге асырылады. «Ферреро Казахстан» ЖШС осы интернет-ресурста жеке мәліметтерді өңдеу кезінде (қабылдауды қамтамасыз етеді) Сіздің жеке мәліметтеріңізді заңсыз немесе оларға әдейі емес қол жетімділіктен, жойылудан, өзгеруден, бұғаттаудан, көшіруден, таратудан қорғайтын қажетті құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды сонымен қатар басқа да заңсыз әрекеттерден қорғайды.

Осы интернет-ресурста тек мазмұны мен көлемі өңдеу мақсаттарына жауап беретін мәліметтер ғана өңделеді. «Ферреро Казахстан» ЖШС осы интернет-ресурсте өңделетін мәліметтер өңдеу мақсаттарына қарағанда осы интернет-ресурсте көрсетілген және көрсетілмеген, бірақ оның дұрыс жұмыс жасауына қажетті өңдеулер артық болып келеді. Осы интернет-ресурсте жеке мәліметтерді өңдеу кезінде мәліметтердің дәлдігі, жеткіліктілігі, ал қажет болған жағдайда жеке мәліметтерді өңдеу мақсаттарына байланысты тиімділігі қамтамасыз етіледі. Қажет болған жағдайда «Ферреро Казахстан» ЖШС толық емес немесе дәл емес мәліметтерді жою жөніндегі қажетті шараларды қабылдау құқығын өздеріне қалдырады. Осы интернет-ресурсте өңделетін мәліметтерді сақтау жеке мәліметтер субъектісін анықтауға болатын мәліметтерді өңдеу мақсаттары көп талап етпейтін түрде жүзеге асырылады. Осы интернет-ресурсте өңделінетін жеке мәліметтер өңдеу мақсатына жеткеннен кейін немесе ол мақсаттарға жету қажеттілігін жоғалтқан жағдайда жойылады.

Сіз төменде көрсетілген мекенжайға жазбаша хабарлама бағыттау арқылы жеке мәліметтерді өңдеуге берген келісіміңізді қайта қайтара аласыз. Сіз сонымен қатар, Сіздің жеке мәліметтеріңізді өңдеуге қатысты заңмен қарастырылған, алу үшін төмендегі мекенжайға жүгінуге құқылысыз, сонымен қатар егер Сіздің жеке мәліметтер толық емес, ескірген, дәл емес болса немесе заңсыз алынған болса олардың бұғатталуы мен жойылуы жөнінде Сіздің жеке мәліметтеріңізді нақтылау талаптарын қоя аласыз. «Ферреро Казахстан» ЖШС міндетті түрде Сіздің жолдамаңызды заңмен қарастырылған тәртіпте қарап шығады. Осы интернет-ресурске және онда орналастырылған ақпаратқа қатысты барлық сұрақтарға байланысты келесі мекенжай бойынша жүгіне аласыз: «Ферреро Казахстан» ЖШС, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауд., Абая даңғылы, Радостовец көшесінің қиылысы, 151/115, 806 кеңсе немесе + 7 727 357 27 58 телефоны бойынша.